Hệ thống chất lượng

Gạch Mỹ Xuân chúng tôi áp dụng những quy trình quản lý chất lượng tiên tiến trên thế giới. Nhờ đó Công ty Gạch Mỹ Xuân đạt được nhiều danh hiệu cao quý trong những năm qua

 

Tin nổi bật

Hình ảnh kỷ niệm 30 năm ngày thành lập công ty
Hình ảnh kỷ niệm 30 năm ngày thành lập công ty...
Thông qua nghị quyết đầu tư ROBOT
Nghị quyết HDQT thông qua phương án đầu tư ROBOT năm 2018...
Thông báo ưu đãi giá bán sản phẩm tháng 9/2018 nhân dịp kỷ niệm 30 năm thành lập Công Ty
Thông báo ưu đãi giá bán SP tháng 9/2018 nhân dịp kỷ niệm 30 năm thành lập Công Ty (11/10/1988 - 11/10/2018)...
Hình ảnh Đại hội cổ đông thường niên 2018
Hình ảnh Đại hội cổ đông thường niên 2018...
Hình ảnh hội nghị người lao động và tổng kết SXKD 2017 kế hoạch SXKD 2018.
Hình ảnh hội nghị người lao động và tổng kết SXKD 2017 kế hoạch SXKD 2018....
Sơ kết hoạch động SXKD 6 tháng đầu năm và phương hướng triển khai kế hoạch SXKD 6 tháng cuối năm 2017
Chiều ngày 14/07/2017, Công ty CP Gạch Ngói Gốm Xây Dựng Mỹ Xuân tổ chức Sơ kết hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm và phương hướng triển khai kế hoạch SXKD 6 tháng cuối năm 2017...
Hình ảnh kỷ niệm 28 năm thành lập công ty
Hình ảnh kỷ niệm 28 năm thành lập công ty...
Lễ nhận giải thưởng chất lượng quốc gia
Lễ nhận giải thưởng chất lượng quốc gia...