Sơ kết hoạch động SXKD 6 tháng đầu năm và phương hướng triển khai kế hoạch SXKD 6 tháng cuối năm 2017

Chiều ngày 14/07/2017, Công ty CP Gạch Ngói Gốm Xây Dựng Mỹ Xuân tổ chức Sơ kết hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm và phương hướng triển khai kế hoạch SXKD 6 tháng cuối năm 2017

Ông Nguyễn Văn Sơn Phó Tổng Giám Đốc Kinh Doanh thay mặt ban lãnh đạo

trình bày báo cáo sơ kết SXKD 6 tháng đầu năm , và kế hoach SXKD 6 tháng cuối năm 2017

 • Sản lượng gạch , ngói sản xuất được 47,476 Triệu Viên QTC đạt 52% so với kế hoạch và 113% so với cùng kỳ năm 2016.
 • Doanh thu thực hiện được 96,582 Tỷ đồng đạt 48%  so với kế hoạch và 102% so với cùng kỳ năm 2016.
 • Công nợ tồn cuối kỳ còn 1,433 Tỷ/ 106,240 Tỷ D.thu ( Tỷ lệ công nợ tồn chiếm 1,34%). Không để phát sinh công nợ khó đòi, công nợ mất khả năng thanh toán.
 • Đóng góp vào báo cáo và kiến nghị các giải pháp đảm bảo hoàn thành kế hoạch năm 2017

Một số hình ảnh tiêu biểu

Ông Hoàng Văn Thái Trường Phòng Kinh Doanh
 
Ông Hoàng Đình Hùng Trưởng Xưởng Sản Xuất 
 
Ông Nguyễn Thế Đô phòng kỹ thuật đầu tư
 
Bà Trần Thị Bích Chủ Tịch Công Đoàn
 
Ông Nguyễn Văn Hiếu Phó Tổng Giám Đốc điều hành Sản Xuất
 
Ông Lưu Ngọc Thanh Chủ Tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc Công Ty

Nhận định tình hình chung

 • Thị trường những tháng cuối năm sẽ tiếp tục cạnh tranh gay gắt , Nguồn cung lớn hơn cầu, nhiều sản phẩm Ngói lợp từ các đơn vị phía bắc đưa vào, sự cạnh tranh về chất lượng và giá bán , đây là thách thức không nhỏ đối với Công Ty.
 • Ông Lưu Ngọc Thanh Chủ Tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc Công Ty chỉ đạo hội nghị.
 • Hoàn thành Chỉ tiêu doanh thu thực hiện theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên đã được thông qua ngày 21/04/2017.  

Doanh Thu kế hoạch  : 205.055.203.000 đ

 • Doanh Thu Thực Hiện 6 Tháng Đầu Năm : 96.582.039.000 đ

Doanh Thu Còn Lại 6 Tháng Cuối Năm : 108.473.164.000 đ

 • Tập trung nguồn lực để sản xuất nhóm sản phẩm Ngói lợp và trang trí các loại.
 • Quản lý sử dụng tiết kiệm hiệu quả nhiên liệu, năng lượng, kiểm soát tốt rủi ro trong mọi lĩnh vực hoạt động SXKD nhằm giảm chi phí giảm giá thành. Phấn đấu giảm tỷ lệ sản phẩm hao hụt xuống từ 1,5 - 2% và nâng cao tỷ lệ A1 lên 3 - 5% so với bình quân 6 tháng đầu năm 2017
 • Tiếp tục xây dựng hoàn thiện tiêu chí đánh giá nhân viên một cách khoa học minh bạch , cải tiến và áp dụng trả lương theo chức danh công việc gắn liền với hiệu quả lao động của từng người, từng vị trí nhằm khuyến khích lao động có trình độ chuyên môn cao, tay nghề giỏi có nhiều đóng góp vào hiệu quả SXKD của Công Ty.
 • Tiếp tục phát triển thị trường và duy trì bền vững hệ thống bán hàng hiện có các khu vực, chuẩn bị tốt phương tiện vận chuyển, lao động bốc xếp để đảm bảo tính chủ động, linh hoạt trong kinh doanh
 • Triển khai thực hiện dự án Nhà máy Gạch Châu Đức theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên đã được thông qua ngày 21/04/2017.
 • Hội nghị kết thúc trong không khí khẩn trương, tinh thần quyết tâm của tập thể CBCNV công ty nhằm đánh giá tổng quan về tình hình Sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm và xây dựng phương hướng thực hiện kế hoạch Sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm nhằm đạt được các chỉ tiêu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua 21/04/2017. 

TIN :GMX

Gửi cho bạn bè

  Tên của bạn *
  Email người nhận *
  Thông điệp của bạn
  Mã bảo vệ
   
    Nhập số như trong hình...