Tin nổi bật

Hình ảnh kỷ niệm 31 năm ngày thành lập công ty
Hình kỷ niệm 31 năm ngày thành lập công ty ...xem thêm...

Hình ảnh đại hội cổ đông thường niên năm 2019
Hình ảnh đại hội cổ đông thường niên năm 201 ...xem thêm...

Chứng nhận hàng việt nam chất lượng cao năm 2019 do người tiêu dùng bình chọn
Chứng nhận hàng việt nam chất lượng cao năm 2019 do người tiêu dùng bình chọn. ...xem thêm...

Hình ảnh hội nghị người lao động và tổng kết SXKD 2018 kế hoạch SXKD 2019
Hình ảnh hội nghị người lao động và tổng kết SXKD 2018 kế hoạch SXKD 2019 ...xem thêm...

Hình ảnh kỷ niệm 30 năm ngày thành lập công ty
Hình ảnh kỷ niệm 30 năm ngày thành lập công ty ...xem thêm...

Thông qua nghị quyết đầu tư ROBOT
Nghị quyết HDQT thông qua phương án đầu tư ROBOT năm 2018 ...xem thêm...

Thông báo ưu đãi giá bán sản phẩm tháng 9/2018 nhân dịp kỷ niệm 30 năm thành lập Công Ty
Thông báo ưu đãi giá bán SP tháng 9/2018 nhân dịp kỷ niệm 30 năm thành lập Công Ty (11/10/1988 - 11/10/2018) ...xem thêm...

Hình ảnh Đại hội cổ đông thường niên 2018
Hình ảnh Đại hội cổ đông thường niên 2018 ...xem thêm...

Hình ảnh hội nghị người lao động và tổng kết SXKD 2017 kế hoạch SXKD 2018.
Hình ảnh hội nghị người lao động và tổng kết SXKD 2017 kế hoạch SXKD 2018. ...xem thêm...

Sơ kết hoạch động SXKD 6 tháng đầu năm và phương hướng triển khai kế hoạch SXKD 6 tháng cuối năm 2017
Chiều ngày 14/07/2017, Công ty CP Gạch Ngói Gốm Xây Dựng Mỹ Xuân tổ chức Sơ kết hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm và phương hướng triển khai kế hoạch SXKD 6 tháng cuối năm 2017 ...xem thêm...