Hệ thống chất lượng

Gạch Mỹ Xuân chúng tôi áp dụng những quy trình quản lý chất lượng tiên tiến trên thế giới. Nhờ đó Công ty Gạch Mỹ Xuân đạt được nhiều danh hiệu cao quý trong những năm qua

 

Tin nổi bật

Sơ kết hoạch động SXKD 6 tháng đầu năm và phương hướng triển khai kế hoạch SXKD 6 tháng cuối năm 2017
Chiều ngày 14/07/2017, Công ty CP Gạch Ngói Gốm Xây Dựng Mỹ Xuân tổ chức Sơ kết hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm và phương hướng triển khai kế hoạch SXKD 6 tháng cuối năm 2017...
Thông báo ưu đãi giá bán đầu xuân Đinh Dậu 2017
Thông báo ưu đãi giá bán đầu xuân Đinh Dậu 2017...
Hình ảnh kỷ niệm 28 năm thành lập công ty
Hình ảnh kỷ niệm 28 năm thành lập công ty...
Lễ nhận giải thưởng chất lượng quốc gia
Lễ nhận giải thưởng chất lượng quốc gia...
Chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia
Chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia...